Themabijeenkomst: presentatie resultaten onderzoek niet-stemmer in Arnhem

Elke vier jaar kiezen inwoners van de Gemeenteraad Arnhem de leden van de gemeenteraad. Vorig jaar, in 2022, hebbenminder mensen dan ooit gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn benieuwd waarom mensen steeds minder gaan stemmen. Het onderzoeksbureau Citisens heeft in opdracht van ons onderzocht waarom mensen wel of niet gingen stemmen.

Op woensdagavond 6 september presenteert Citisens de uitkomsten het onderzoek aan de stad en het gemeentebestuur. Vier weken lang konden Arnhemmers een (online) vragenlijst invullen. Ook gingen onderzoekers de straat op om informatie op te halen bij Arnhemmers en er zijn interviews afgenomen. Veel Arnhemmers hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Hier zijn wij heel dankbaar voor.

Na de presentatie zullen er mensen uit de stad deelnemen aan een talkshow om de resultaten te bespreken. Luister en praat je ook mee over dit onderwerp op 6 september?

Kijk voor meer informatie en het programma op arnhem.nl/septemberbijeenkomst

Voor wie
:
Arnhemmers, organisaties, raadsleden, fractievolgers, collegeleden, ambtenaren, pers en andere geïnteresseerden
Datum: woensdag 6 september 2023
Tijd: 19.30 tot 23.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Stadhuishal. Stadhuis Arnhem
Aanmelden: vrije inloop, maar bij voorkeur aanmelden vóór 30 augustus via het aanmeldformulier

Programma

Tijd Gebeurtenis
19.00 uur tot 19.30 uur inloop (stadhuishal)
19.30 uur tot 19.35 uur start door dagvoorzitter
19.35 uur tot 19.40 uur welkom door de burgemeester 
19.45 uur tot 20.30 uur presentatie Citisens, inclusief beantwoorden van vragen uit de zaal
20.30 uur tot 20.45 uur overhandiging onderzoeksrapport van onderzoekers aan de burgemeester 
20.45 uur tot 21.15 uur pauze
21.15 uur tot 21.55 uur de talkshow
21.55 uur tot 22.00 uur dagvoorzitter sluit af
22.00 uur tot 23.00 uur borrel