Bijzondere beroepen: Niek is boominspecteur

Geplaatst op 26 oktober 2019 Door In Artikelen, Hulp & Info, Lifestyle, Werk, geld & wonen

De 27-jarige Niek groeide op in een klein dorpje en bracht als kind veel tijd door in de natuur en op het platteland. Al op vroege leeftijd wist hij dat hij later sowieso ‘iets met natuur’ wilde gaan doen. Na het volgen van twee opleidingen heeft hij tegenwoordig een vrij bijzonder beroep, namelijk boominspecteur. Niek vertelt hoe hij dit is geworden en wat zijn baan zoal inhoudt.

Ik groeide op in Loil, een klein dorpje tussen Arnhem en Doetinchem. Vroeger was ik echt een introvert kind dat grotendeels buiten opgroeide. Naast het lezen van boeken was ik vooral bezig met hutten bouwen, slootjespringen en het verzorgen van de dieren in en om ons huis.”

Twee opleidingen 
“Al op de basisschool wist ik dat ik later sowieso ‘iets met natuur’ wilde gaan doen. Na de middelbare school ben ik de opleiding Bos- en Natuurbeheer aan het Helicon MBO Velp gaan volgen. Na het afronden van deze opleiding ben ik de gelijknamige studie op hbo-niveau gaan volgen aan Van Hall Larenstein, ook in Velp.

Deze opleidingen zijn allebei gericht op het beheren van bossen en natuurgebieden, zoals de uiterwaarden tussen Arnhem en Nijmegen of de heidevelden op de Veluwe. Hierbij krijg je te maken met veel verschillende aspecten van het beroepsveld, bijvoorbeeld geologie en recreatie. Tijdens geologie en bodemkunde leer je bijvoorbeeld hoe de bodem in elkaar zit en waarom bepaalde planten en bomen op bepaalde plekken juist wel of niet goed kunnen groeien. Bij recreatie leer je omgaan met de combinatie van recreatie en natuurbelangen. Je kijkt dan bijvoorbeeld of een plan voor een recreatiegebied geen gevaar oplevert voor bijvoorbeeld beschermde dier- en plantsoorten. Bosbeheer is ook een belangrijk aspect. Denk bijvoorbeeld aan het kappen van bomen, het stimuleren van natuurlijke verjonging van bomen en het geven van ruimte aan belangrijke boomsoorten.

De mbo opleiding was wat meer gericht op het uitvoerende werk. De hbo opleiding richtte zich juist wat meer op belangeninventarisatie, wetgeving, het opstellen van plannen en het maken van bijvoorbeeld speciale kaarten met computerprogramma’s. Tijdens mijn studie heb ik vier maanden in Duitsland stage gelopen. Toen ik klaar was ben ik gaan reizen en heb ik anderhalf jaar in Portugal gewerkt en gewoond, tot ik besloot om weer in Nederland te gaan werken.”

Het werk van een boominspecteur
“Inmiddels ben ik al enkele jaren aan het werk als boominspecteur, bij een bedrijf dat heel toepasselijk ‘De Boominspecteurs’ heet. Door het uitvoeren van inspecties krijgen we informatie over bijvoorbeeld de veiligheid van bomen. Aan hand van de verkregen informatie maken we vervolgens ook een beheerplan voor de bomenpopulatie in een bepaald gebied. We letten hierbij op verschillende zaken, zoals ziektes, plagen en rottingen die door schimmels worden veroorzaakt. Ook kijken we of een boom beschadigingen, scheefzakking of breukgevaarlijke takken heeft, bijvoorbeeld na een flinke storm of als een gevolg van een aanrijding.

Daarnaast doen we ook onderzoek naar de effecten van bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe weg of een glasvezelkabel op een rij met oude bomen. Op basis van het onderzoek kan dan een keuze worden gemaakt om de weg anders aan te leggen, zodat de bomen kunnen blijven staan.”

Boominspectie

Het belang van natuur voor de jonge generatie
“Ik vind het erg belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan mijn directe leefomgeving. Hiermee bedoel ik niet alleen de natuur, maar ook de mensen om mij heen. Dat is soms best lastig. Er zijn veel dingen die je kunt doen die tegelijkertijd goed zijn voor bijvoorbeeld de natuur, maar nadelig zijn voor mensen en andersom. Nederland is een klein en dichtbevolkt landje, waar we relatief weinig ruimte hebben. Daarom zitten we elkaar al vrij snel in de weg. Landbouwgrond, ruimte voor natuur en woonruimte zijn voor iedereen belangrijk, maar het vinden van een goede balans hiertussen is de grote kunst. Hiervoor moeten we echt sterk in blijven zetten op innovatie, want dat is de enige weg vooruit in dit geval.

Om dit iets concreter te maken, zou ik binnen mijn vakgebied mensen nog meer willen betrekken bij de natuur en het beheer ervan. Er wordt tegenwoordig veel van bovenaf bepaald, en dat vind ik lang niet altijd de juiste manier.

Vooral de jonge generatie moet echt geprikkeld worden om meer met de natuur in aanraking te komen, op diverse vlakken. Kinderen die denken dat melk uit een fabriek komt, je kent de verhalen wel. Steeds minder kinderen spelen tegenwoordig nog buiten, terwijl dat juist heel belangrijk is. Vooral in de steden is er steeds minder ruimte voor natuur. Een braakliggend stuk grond wordt in negen van de tien gevallen omgetoverd tot parkeerplaatsen in plaats van een natuurlijk speelterrein. Een speeltuintje in een wijk bestaat meestal uit wat toestellen, maar natuur maakt er amper deel van uit. Dat terwijl kinderen in een natuurspeeltuin juist zelf bedenken hoe ze spelen, want er zijn geen regels. Op een klimrekje ben je snel uitgekeken, op een groeiende klimboom een stuk minder snel.

Wanneer ik naar de huidige maatschappij kijk, dan zou ik graag wat minder bureaucratie en wat meer zinvolle beroepen zien. Ik heb wel een beetje een hang naar vroeger, en dan met name naar wat meer eenvoud. Dat zou goed zijn voor iedereen. De productiedrang als gevolg van overbodige luxe en materialisme heeft enorm veel negatieve invloed op onze natuurlijke omgeving. Er worden zoveel grondstoffen met veel moeite gewonnen, om vervolgens verwerkt te worden in nutteloze wegwerpproducten die door de media met veel bombarie aan de man worden gebracht. Zo steekt de economie voor een groot gedeelte in elkaar tegenwoordig. Tja, de komende generaties gaan daar de rekening van betalen. Een positieve bijdrage aan je leefomgeving geven levert je op de lange termijn meer geluk op dan ieder jaar de allernieuwste televisie kopen, daar ben ik van overtuigd.”

Tags : , , , ,

Reacties