Jongeren aan het woord in Arnhem

Geplaatst op 17 januari 2016 Door In Artikelen, Hulp & Info, Jij & de wereld, Lifestyle

Vanuit het Arnhemse jongerenwerk is het initiatief genomen om ‘onderbuik’ onderwerpen die leven in de samenleving, en dus ook jongeren, op een constructieve en veilige manier bespreekbaar kunnen maken. We constateren verharding tussen bevolkingsgroepen, wat vooral tot uiting komt op social media. Een discussie of gesprek op internet vervalt al snel in schreeuwpartijen waarin weinig ruimte is voor nuance of reflectie. Een gezonde dialoog waarin mensen elkaar ruimte geven om naar elkaar te luisteren, en waar evengoed ruimte is voor oprechte emotie, frustratie en boosheid is moeilijk te vinden. Zowel op internet als in ‘het echte leven’.

Een echt gemis, want we zijn ervan overtuigd dat we mensen enkel dichter tot elkaar kunnen brengen middels dialoog, waarbij mensen elkaar kunnen zien en horen. Verschuilen achter politiek correct gedrag voegt volgens ons weinig toe. Wil je vrijer door het leven, dan moet het broeien in de onderbuik stoppen en moet je dus in gesprek kunnen vertellen wat er echt op je maag ligt.

jongerenaanhetwoord

Vanuit een werkgroep van jongeren en jongerenwerkers worden thema’s en onderwerpen verkend om vanuit daar openbare bijeenkomsten te organiseren waar jongeren met allerlei verschillende achtergronden met elkaar over deze onderwerpen in gesprek gaan.

Zou jij het interessant vinden om mee te denken en te helpen in deze werkgroep dan kan je ons vinden op Facebook. Alle opvattingen en meningen zijn welkom, zolang je ook bereid bent te luisteren naar het verhaal van een ander.

Facebookgroep Jongeren aan het woord

Bijeenkomst 1: Zwarte Pietendiscussie
De eerste bijeenkomst die vanuit we werkgroep is georganiseerd ging over Zwarte Piet. Deze vond 11 november plaats in Willemeen. Hieronder vind je een uitgebreid verslag van wat er zoal is uitgewisseld deze avond. Dit verslag werd opgetekend door Natasha Elfrink. Binnenkort maken we een nieuwe bijeenkomst bekend met een nieuw onderwerp. Heb je ideeën hiervoor, doe met ons mee!

zwartepiet1

Het is al enige tijd geleden dat de Sint met zijn boot aanmeerde op Hollandse Bodem. De komst van de Sint en zijn Pieten vormt sinds een aantal jaren aanleiding voor een verhitte discussie over racisme in Nederland. Arnhemse politici lijken hun vingers liever niet te willen branden aan het maatschappelijke debat. Zelden nemen zij een standpunt in binnen het sterk gepolariseerde debat. Jongerenwerkers in Arnhem hebben verantwoordelijkheid genomen en de handen ineen geslagen. Op 11 november werd er door het Arnhemse jongerenwerk een platform gecreëerd voor jongeren om binnen een veilige omgeving het debat met elkaar aan te gaan over Zwarte Piet.

De opkomst van tientallen betrokken jongeren toont aan waarom het zo ontzettend belangrijk is om gevoelige onderwerpen als deze niet dood te zwijgen. Of zelfs te hopen dat de emoties rondom een thema met de tijd zullen verdwijnen. Onder de bezielende leiding van Jeroen Keizer werden de deelnemers door verschillende stellingen geleid. De discussie was fel. Uiteenlopende meningen en scherpe statements wisselden elkaar af met emotionele en persoonlijke verhalen.

Er werd gesproken over Zwarte Piet en hoe dit een karikatuur vormt van het slavernijverleden. Over of het huidige generaties nog kwalijk genomen kan worden wat er honderden jaren geleden is gebeurd en of wat dat niet gewoon los moeten laten? Moet het Sinterklaasfeest gedepolitiseerd worden en gevierd worden als het vrolijke kinderfeest zoals het volgens velen bedoeld is?

“Er valt niet te ontkennen dat Zwarte Piet een naslag is van het Nederlandse koloniale verleden. De samenleving veranderd en de mensen die deze samenleving vormen veranderen mee. Daarom horen tradities en gebruiken mee te veranderen.”

“Slaan we niet teveel door? Moeten we niet gewoon accepteren dat niet alles leuk is? De Zwarte gemeenschap moet weerbaarder worden. Waarom moet ik mijn tradities aanpassen voor iets dat vorige generaties hebben gedaan?

“Het is vooral voor volwassenen een probleem. Kinderen willen gewoon een leuk feest met snoepgoed en cadeautjes.”

Vaak ontknoopt het debat over Zwarte Piet zich in scherpe tegenstellingen tussen wij en zij, tussen meerderheid en minderheid of tussen oorspronkelijke Nederlanders en nieuwe Nederlanders. Niet zelden wordt de vraag de ring in geslingerd wiens mening doorslaggevend in het debat dient te zijn?

“Dit land is van oudsher het land van witte mensen. Dit land kijkt nou eenmaal naar de wereld vanuit het perspectief van witte mensen. Waarom moeten we daar zo moeilijk over doen?”

70 procent van de Nederlanders heeft geen probleem met Zwarte Piet. De meerderheid bepaalt, dat is democratie.”

“Democratie is meer dan de mening van de meerderheid opleggen aan de minderheid. Een gezonde democratie houdt ook rekening met de belangen en gevoelens van minderheden. In dit geval dient er dus rekening gehouden te worden met de gevoelens van de zwarte gemeenschap in Nederland zodat het Sinterklaasfeest voor iedereen een leuk feest wordt en gevierd kan worden.”

Het verzet tegen Zwarte Piet gaat veel verder. Het is onderdeel van een veel bredere emancipatiestrijd van Nederlanders wiens voorouders onderdeel waren van de zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis.

“Het is een kloof tussen de jonge en oudere generatie. De oudere generatie leerde om ons erbij neer te leggen. Er is hen niet geleerd om assertief te zijn. We hebben nu te maken met een nieuwe generatie die assertiever is. We hebben te maken met een nieuwe situatie waarin de witte Nederlander schrikt. Ons verzet valt rauw op hun dak.”

“Als zwarte mensen moeten wij ons exclusief bezig houden met deze strijd. Persoonlijk ben ik van mening dat de verantwoordelijkheid primair bij ons ligt om onze kinderen dit deel van de geschiedenis mee te geven. Secundair hebben we als Nederlanders de verantwoordelijkheid om onze grondbeginselen hoog te houden en te benutten.”

Daarnaast werd in het debat aangekaart dat deze discussie niet alleen onderdeel is van de emancipatiestrijd van de zwarte gemeenschap. Het zou onderdeel zijn van een bredere discussie over het belang van diversiteit binnen instituties en de Nederlandse samenleving als geheel.

“Wat deze discussie in mijn ogen bloot legt, is het feit dat niet alle meningen in de samenleving vertegenwoordigd worden. We leven in eigen werelden en gaan uit van onze eigen perceptie. We kunnen niet ontkennen dat er een grote groep is die zich op dit moment gediscrimineerd voelt omdat het Sinterklaasfeest op een bepaalde manier gevierd wordt. Wat doe je daarmee? Wil je deze bepaalde manier opleggen, of wil je luisteren? Het is tijd dat er geluisterd wordt naar minderheden want we gaan naar een super diverse samenleving waarin niemand meer meerderheid is.”

Als vanzelfsprekend respons werd de vraag opgeworpen of “de oorspronkelijke Nederlander” nog wel zijn cultuur en tradities mag behouden?

“Nederland heeft het gevoel dat we onze identiteit kwijt raakt. Als we Zwarte Piet nu opgeven, wat is dan het volgende?”

“Het feest hoeft niet weg. De Zwarte Pieten moeten weg en er moeten nieuwe Pieten komen. Het feest blijft gewoon en kinderen zijn alsnog blij. De kinderen die nu gewend zijn aan Zwarte Piet weten over een aantal jaar niet beter. Ik heb een dochter van 3 en zij groeit dan op met gekleurde Pieten. Dan kan ook zij naar de intocht komen. Dan kunnen ook donkere mensen meefeesten.”

De jonge generatie heeft haar zicht gericht op de toekomst. Dat betekent dat deze generatie zich niet neerlegt bij tegenstellingen maar willen werken aan concrete en werkbare oplossingen voor iedereen.

“De verandering moet vanuit het onderwijs komen. Niemand mag zich ongelijkwaardig of onderdrukt voelen. De scholen kunnen een voortrekkersrol op zich nemen om het sinterklaasfeest aan te passen.”

“Hoe zou je dat dan voor je zien?”

“De scholen en de intocht moeten het feest vieren op een manier dat de Pieten een afspiegeling zijn van de samenleving. Of kinderen mogen zelf de kleur kiezen die ze willen zijn.”

Tags : , ,

Reacties