Verkiezingen Provinciale staten: wat is het precies en op wie kan je stemmen?

Geplaatst op 7 maart 2023 Door In Artikelen, Hulp & Info, Jij & de wereld, Lifestyle, Werk, geld & wonen

Binnenkort is het weer zover, op woensdag 15 maart mag iedereen boven de 18 jaar stemmen op een partij die hun provincie gaat vertegenwoordigen. Erg belangrijk, maar wat doen die partijen eigenlijk? En op wie kan ik in mijn provincie stemmen? In dit artikel krijg je een korte uitleg over het doel van deze verkiezingen, en welke partijen meedoen in de provincie Gelderland. 

Wat zijn de provinciale verkiezingen?

Om de vier jaar mag iedereen weer gaan stemmen op een partij die de provincie vertegenwoordigd. In Gelderland zijn er 55 statenzetels, het aantal hangt af van de grootte van de provincie. De statenzetels vormen samen de provinciale staten. De statenzetels zijn mensen die wonen in Gelderland en uitkomen voor een politieke partij. De partij in Gelderland met de meeste stemmen krijgt de meeste statenzetels. De kiezer bepaalt dus wie de provinciale staten zijn. Iedere partij in Gelderland heeft haar eigen ideeën over hoe Gelderland bestuurd moet worden, is bijvoorbeeld de natuur heel belangrijk of moeten de weilanden plaats maken voor nieuwbouwwoningen? Later in dit artikel kun je informatie vinden over alle partijen in Gelderland waar je op kan stemmen. Jouw stem is erg belangrijk voor Gelderland, hiermee bepaal jij mede wat er de komende vier jaar gaat gebeuren in Gelderland. 

Wat doen de provinciale staten?

De provinciale staten zijn volksvertegenwoordigers van de provincie. Dit houdt in dat zij het beleid bepalen van Gelderland en alle belangrijke punten behandelen. Dit gaat bijvoorbeeld over nieuwe wegen, duurzame energie, wonen, recreatie en industrie. In een diverse provincie als Gelderland, met grote steden als Arnhem en Nijmegen, de Achterhoek met veel platteland en natuurgebieden zoals de Veluwe zijn er veel belangen mee gemoeid. Iemand uit de stad kan geen woning krijgen en wil graag meer nieuwbouw terwijl iemand op het platteland graag geen nieuwbouw wil, maar juist meer groen. Om iedereen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen zijn er 18 onafhankelijke partijen in Gelderland waar wij op kunnen stemmen. Iedere partij heeft haar eigen plannen over wat het beste is voor de provincie en haar inwoners.  

Is het nog niet helemaal duidelijk? Check dan:

Bron: gelderland.nl 

De 18 partijen van Gelderland

In Gelderland kunnen wij op 18 partijen stemmen die ons willen vertegenwoordigen. Hieronder vind je een handig overzicht met alle partijen en een korte beschrijving waar zij voor staan. Heb je alsnog geen idee? Doe dan de stemwijzer (Gelderland Mijn Stem) of KiesKompas om uit te zoeken welke partij(en) het beste bij jou passen! 

50PLUS

50PLUS is een partij voor senioren; een partij die specifiek opkomt voor de belangen van deze groep maar nooit zonder de belangen van anderen uit het oog te verliezen.

Ga naar de website van 50PLUS

BBB

BBB kiest voor betaalbare woningen, voedsel en energie, goede gezondheidszorg, praktijkonderwijs, uit het stikstof moeras, faunabeheer, passend openbaar vervoer en zon op dak, geen windmolens, geen laagvliegroutes en geen wensnatuur.

Ga naar de website van BBB

Belang van Nederland (BVNL)

BVNL is voor inspraak middels referenda, steun aan boerenbedrijven en woningen voor starters. BVNL is tegen het onteigenen van boerenbedrijven, windmolens en zonneweides en de gedwongen opvang van asielzoekers.

Ga naar de website van BVNL

CDA

Wij staan voor een provincie waarin samenleven centraal staat. Een provincie die samenwerkt met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen zijn we Gelderland. Meer wij, minder ik.

Ga naar de website van CDA

ChristenUnie

Ruimte voor elkaar betekent keuzes maken en leiderschap te tonen. Vóór en áchter onze inwoners staan. We laten niemand in de steek en maken ons sterk voor wie kwetsbaar is.

Ga naar de website van ChristenUnie

D66

D66 maakt keuzes, ook als die moeilijk zijn. We dringen de stikstofuitstoot fors terug, zodat we wél huizen kunnen bouwen. Beschermen wij de natuur en pakken we nu door op klimaat.  

Ga naar de website van D66

FVD

FVD kiest voor democratie en het referendum. Wij kiezen voor lage lasten en betaalbare energie, geen peperdure energietransitie. Wij kiezen om te bouwen voor de Nederlander. FVD kiest voor vrijheid.

Ga naar de website van FVD

GroenLinks

Meer schone energie en meer gezonde natuur. Meer plantaardig eten én de koe in de wei. Betaalbaar wonen en goed openbaar vervoer. Durf te kiezen! Het kan gewoon.

Ga naar de website van GroenLinks

JA21

JA21 brengt realisme terug in de politiek. Geen windturbines, maar kernenergie. Een asielstop. Lage lasten voor inwoners en ondernemers. De boeren koesteren. Stem JA21 in Gelderland. Het moet echt anders.                  

Ga naar de website van JA21

Lokale Partijen Gelderland (LPG)

LPG kiest voor onafhankelijke politiek, dicht bij onze inwoners. Politiek van onderop. Onze platformstructuur is gericht op een open samenwerking en op basis van gelijkwaardigheid. Daardoor zijn wij niet gewoon maar bijzonder.

Ga naar de website van LPG

ONS Gelderland

ONS Gelderland neemt de stem van de inwoners één op één mee naar de provincie. Democratie zoals die is bedoeld. Een democratie zoals wij die verdienen. Gelderland is van JOU.

Ga naar de website van ONS Gelderland

PvdA

Een betaalbare woning, waar je er warmpjes bijzit zonder torenhoge stookkosten. Betaalbaar openbaar vervoer in onze steden en in ons platteland. Een school, zorg, sport en cultuur dichtbij. Een Gelderland dat sociaal voor iedereen is.                                                   

Ga naar de website van PvdA

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren kiest bewust voor leven, eten, wonen en werken in harmonie met de omgeving, klimaatneutraal, en dier- en natuurvriendelijk. Ecocentraal in plaats van egocentraal.

Ga naar de website van PvdD

Partij voor de Vrijheid (PVV)

Ga stemmen op 15 maart! En stuur Rutte én Kaag met hun afbraakbeleid naar huis! Stem PVV. De enige partij die ú op nummer 1 zet! 

Ga naar de website van PVV

SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)

SGP Gelderland wil een betrouwbaar bestuur in Gelderland. Ook pleiten wij sterk voor een vitaal buitengebied, een goede toekomst voor de boeren, voldoende woningen en voldoende openbaar vervoer, ook in het buitengebied. Betrouwbaar en koersvast!

Ga naar de website van SGP

SP

Een 100 procent sociaal Gelderland: Energie weer betaalbaar en in eigen handen! Woningnood oplossen door bouwen echt betaalbare woningen! Beter en gratis openbaar vervoer!

Ga naar de website van SP

Volt

Doorpakken met positieve politiek. Volt gaat voor Klimaatneutraal in 2040, natuurinclusieve landbouw, voldoende en duurzame woningen, bereikbaar openbaar vervoer. Europees denken, samenwerken – ook over grenzen heen – en Gelders doen!

Ga naar de website van Volt

VVD 

De VVD wil snel bouwen voor alle doelgroepen. Een lage energierekening en een sterke en robuuste Gelderse economie is belangrijk. Ruimte geven aan innovatie en ondernemerschap.

Ga naar de website van VVD

Waterschapsverkiezingen

Naast de provinciale staten zijn er ook verkiezingen voor de waterschappen. In Nederland hebben wij 21 waterschappen, in Arnhem is dit: Waterschap Rijn en IJssel. De waterschappen houden zich bezig met hoe we de mens beschermen tegen water, en het water tegen de mens. Zij beheren de dijken en sluizen, de waterstand en de zuivering van afvalwater.

Wil je meer weten over de waterschapsverkiezingen, en wil jij weten in welke waterschap jij valt? Ga dan naar: http://www.waterschapsverkiezingen.nl/

Je stem uitbrengen in Arnhem

Op de website Arnhemstemt.nl vind je allerlei informatie, bijvoorbeeld waar er in jouw buurt in Arnhem een stembureau is en hoe je iemand kunt machtigen

Op 15 maart staat er weer een staking van het (regionaal) openbaar vervoer op de planning. Daarom zet gemeente Arnhem ook een gratis stemtaxi in, speciaal voor inwoners die anders niet bij een stemlokaal kunnen komen. 

Arnhem stemt op 16 maart 2022

Klik hier voor een handig overzichtskaartje met locaties waar je kan stemmen in Arnhem op woensdag 15 maart. 

 

Tags : , , , , , , ,