Zwemmen in rivieren en kanalen? Let goed op de risico’s!

Geplaatst op 2 augustus 2022 Door In Artikelen, Hulp & Info, Lifestyle, Vrije tijd

In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in de grote rivieren en kanalen, ook in de Rijn bij Arnhem. Dit kan gevaarlijk zijn. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, zijn er jaarlijks slachtoffers te betreuren. Ook in Arnhem hebben zich de laatste al veel gevaarlijke situaties voorgedaan met zwemmers in de Rijn. Daarom wijst Rijkswaterstaat op de risico’s.

Boete van € 140

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Hetzelfde geldt voor springen van bruggen. Je riskeert een boete van € 140 als je zwemt:

 • in de vaarweg van rivieren
 • in kanalen
 • in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen
 • in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn
 • in de routes van veerponten
 • in en rond havens
 • in snelvaargebieden
 • op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied

Wat zijn de gevaren van zwemmen in rivieren en kanalen?

 • Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar. De schipper kan tot ongeveer 350 m voor zijn schip géén zicht op het wateroppervlak hebben. Het hoofd van een zwemmer die verder weg is dan die 350 m, is dan niet meer dan een kleine stip.
 • Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken. Bovendien kan een uitwijkend schip andere scheepvaart in gevaar brengen.
 • Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip. Om een voortgaande beweging te krijgen, duwt een schip water naar de zijkant. Achter het schip komt het water vervolgens weer met grote snelheid terug naar het achterschip, waar de schroef voor de voortgaande beweging van het schip zorgt.
 • Ook aan de kant is die zuigende kracht goed merkbaar: de waterlijn trekt zich terug in de richting van het schip, waardoor er tijdelijk een breder strand ontstaat. Nadat het schip voorbij is, wordt het water terug gestuwd en ontstaat er een soort minivloed. Het water stijgt in korte tijd met soms wel met meer dan 50 cm.
 • Zwemmers zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van rivieren, kanalen en draaikolken. Bij een lage waterstand, vaak in de zomer, is de stroming nog sterker.
 • Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het rivierwater kramp krijgen en onderkoeld raken.
 • Alhoewel zwemmen tussen kribben relatief onschuldig lijkt, is ook dit sterk af te raden. De zuiging en golfslag van passerende schepen kan ook tussen de kribben zeer sterk zijn.
 • Het is ook bijzonder gevaarlijk om van bruggen af te springen. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien

Actuele informatie over zwemwater in Arnhem

Zwemwater.nl biedt informatie over de zwemwaterkwaliteit bij jou in de buurt. Je kunt ook met de provinciale zwemwatertelefoon bellen.

Zwemmen in zee

Aan de strandvlaggen in verschillende kleuren langs de kust kunt u zien of het veilig is om te zwemmen in zee. Zo geeft een rode vlag aan dat het verboden is om te zwemmen. Een strand is volgens de wet niet verplicht om een strandvlag te gebruiken.

Op stranden met een Blauwe Vlag wordt géén groene vlag meer toegepast. Dit is ook de richtlijn van Reddingsbrigade Nederland die de Blauwe Vlag Nederland volgt. Een groene vlag suggereert dat het veilig is om in zee te zwemmen. Terwijl er altijd gevaren kunnen zijn.

Een overzicht van alle strandvlaggen vindt je op de website van Zwemwater.nl

Zwemmen in rivieren en kanalen

Zwemmen in rivieren en kanalen kan gevaarlijk zijn door de zuiging van schepen en gevaarlijke stroming. Daarom staan rivieren en kanalen niet op de lijst met officieel aangewezen zwemplekken.

Veilig zwemmen

Op de website Zwemwater.nl vindt je meer informatie over veilig zwemmen. Hier vindt je ook een overzicht van de officieel aangewezen zwemplekken.

Komt iemand in het water in de problemen?

Zo kun je helpen

 • Roep om hulp, bel 112 of alarmeer een lifeguard
 • Gooi iets dat blijft drijven
 • Of steek iets uit dat kan worden vastgepakt
 • ‘Coach’ iemand naar de kant
 • Blijf naar de persoon in het water kijken, zodat je weet waar hij of zij is

Spring nooit zelf in het water. Dan kun je zelf ook in de problemen raken.

Onthoud ook deze drie belangrijke tips voor als je zélf in het water in de problemen komt:

 • Raak niet in paniek
 • Ga op je rug drijven of gebruik iets dat je helpt drijven, zoals een voetbal
 • Roep of zwaai om hulp

Bon: Rijkswaterstaat / veiliginenuithetwater.nl

Tags : , , , , , , , , , ,

Reacties