Moving Futures Festival

Moving Futures Festival I

Dans double bills tijdens Moving Futures Festival

Moving Futures Festival is terug! VR 19 en ZA 20 APR strijkt het festival neer in Theater a/d Rijn in Arnhem. Twee avonden kun je je laten onderdompelen in de hedendaagse dans met double bills. Met de eerste avond werk van de makers Anthony van Gog & Yoko Haveman.

Anthony van Gog – crowdkill (NL)

Stap binnen in de wereld van crowdkill, de nieuwste performance van Anthony van Gog, waarin een intens basgeluid de boventoon voert. Omringd door vier mega subwoofers zoekt een figuur de grenzen van zijn lichaam op. De intense bas bouwt samen met een soundscape van instrumentale melodieën, omgevingsgeluiden en live-lichaamsgeluiden een ruimte waarin niets meer zeker is. Wat gebeurt er als het lichaam van de performer, maar ook dat van jou als toeschouwer, geen herkenningspunten meer heeft en zich nergens meer aan vast kan houden?

Anthony van Gog – crowdkill (EN)

Enter the world of crowdkill, Anthony van Gog’s latest performance in which an intense bass sound dominates. Surrounded by four mega subwoofers, a figure seeks the limits of his body. The intense bass, together with a soundscape of instrumental melodies, ambient sounds and live body sounds, builds a space where nothing is certain anymore. What happens when the performer’s body, as well as yours as a spectator, no longer has landmarks and can no longer hold onto anything?

Yoko Haveman – Conundrum (NL)

Conundrum is een interdisciplinaire solovoorstelling waarin maker en danser Yoko Haveman met objecten, fysiek theater en cinematografische beelden experimenteert met identiteit als idealisme. Yoko is geïnspireerd door het menselijk gedrag en het (on)bewuste zelf. In Conundrum zien we een verstrikt wezen met een drie meter lange metalen ketting als metafoor voor geconditioneerd idealisme. Welke ideeën worden opgelegd door opvoeding, cultuur en omgeving en welke vloeien voort uit haar natuurlijke gedachten? Door de combinatie van fysiek theater en tekst, laat ze identiteit zien als abstract idee en zoekt ze tegelijkertijd een oprechte verbinding met het publiek.

Yoko Haveman – Conundrum (EN)

Conundrum is an interdisciplinary solo performance that explores the manifestations of friction, confrontation, and the obstacles of thought. Performing this physical work herself, Yoko Haveman challenges the viewer’s sensory and emotional aspects. With the use of object manipulation, physical theater and cinematic imagery, she experiments with the notion of identity as an idealism.’ Her work is inspired by questioning human behavior and philosophies, from the vulnerable to the invincible, all under the umbrella of the (un)conscious self. In Conundrum, we see an entangled being with a three-meter-long metal chain as a metaphor for conditioned idealism. Which ideas are imposed by nurture, culture, and environment, and how does she distinguish them from her natural thoughts? Combining physical theater and text, she demonstrates how identity can give shape in abstraction while seeking a genuine connection with the audience.

Credits

Credits crowdkill
Maker: Anthony van Gog | Performer: Evangelos Biskas | Geluidsontwerp: Boris de Klerk & Anthony van Gog | Lichtontwerp: Erik van de Wijdeven | Productie: PLAN Brabant / DansBrabant in coproductie met Veem House for Performance | Met dank aan: Club Smederij, De Nieuwe Vorst en Joel Thurman

Credits Conundrum

Choreography, concept and performance: Yoko Haveman | Sound design: Danny van der Lugt | Light design: Yoko Haveman | Dramaturgy: Merel Heering, Lloyd Marengo | Artistic advice: Kristin De Groot | In collaboration with: Dansateliers, Lloyd’s Company | Thanks to: De Dansers, Courtney May Robertson

Speeldata

  • vrijdag 19 april: 20:00

    Double bill: Anthony van Gog & Yoko Haveman | Moving Futures Festival Theater a/d Rijn – Eve Hopkins Zaal (bovenzaal)Tickets

Dans double bills tijdens Moving Futures Festival

Moving Futures Festival is terug! VR 19 en ZA 20 APR strijkt het festival neer in Theater a/d Rijn in Arnhem. Twee avonden kun je je laten onderdompelen in de hedendaagse dans met double bills. Met de eerste avond werk van de makers Ashley Ho en Domenik Naue & Gaja Caruso.

Ashley Ho & Domenik Naue – songs for friends: a vinyl (NL)

songs for friends: a vinyl is een album dat we voor jullie hebben gemaakt. Dit is een plaat van verlies, en ook van opgroeien – wat bijna hetzelfde is. Terwijl de plaat van buiten naar binnen speelt, groeien de ringen van een boom van binnen naar buiten. De tijd spiraliseert en wij slaan er touw over. In deze huiskamer raken analoge en digitale lichamen verstrikt; herinneringen vallen uit elkaar, ontsierd door storingen. Geweld en intimiteit geven zich hier met tederheid aan elkaar over. Trekken, duwen, trekken. Dit is de plek waar we onszelf hebben gecreëerd. Kom maar binnen. Alles is even geconstrueerd als het echt is.

Ashley Ho & Domenik Naue – songs for friends: a vinyl (EN)

Here is an album we have made for you. This is a record of loss, and also of growing up – which is almost the same thing. As the record plays from outside-in, the rings of trees are growing from inside-out. Time is spiralling and we skip rope across it. Welcome to this living room. Here, memories dismantle, marred by glitches; violence and intimacies yield to each other with tenderness. Pull, push, pull. In the emergent speculative realities, we navigate dissociation and change. This is the place where we created ourselves. Come on in. All is as constructed as it is real. songs for friends: a vinyl developed out of the physicality of rope-skipping, a long afternoon of reminiscence, and a co-reading of Hermann Hesse’s Kinderseele and Demian (two novels that delve into a child’s experiences of guilt and shame, of light and shadow). Domenik and Ashley grew up on
opposite ends of the world. In this transmedial performance, they have built a shared world out of fractured memories that are charged with violence and intimacy. Each element – choreography, text, scenography, and sound – has been crafted by them, by hand. By placing separate memories into the same space, they activate speculative realities in which they navigate hurt, dissociation and change, no longer alone but together. The performance offers a personal, visceral, and sometimes puzzling experience that invites spectators to connect through their own memories.

Gaja Caruso – Crisis of Comfort (NL)

Wat is de troost die we zoeken in onszelf en de anderen? Wat is de betekenis van liefde en intimiteit
in de hedendaagse tijd?
Naast iemand slapen is de meest intieme daad.
In een plastic bed vallen twee dansers in slaap, We volgen hun slaapcycli en zien hoe hun bewustzijn
en onderbewustzijn troost zoeken in dans. Een muzikale compositie gemaakt van trillingen en
opdringerige gedachten.

Gaja Caruso – Crisis of Comfort (EN)

What is the comfort that we search for within ourselves and the others? What is the meaning of love
and intimacy in the specificity of contemporary era?
To sleep next to someone is the most intimate act.
Two dancers fall asleep. Following the dramaturgy of their sleep cycles, we see their conscious and
subconscious minds seek comfort through dance. Set to a musical composition made out of vibrations
and intrusive thoughts.

Credits

Credits songs for friends: a vinyl
Concept, choreography, scenography, text, sound, performance: Ashley Ho & Domenik Naue | Costume: Nina Perino | Opening dramaturgical guidance: Merel Heering | Closing dramaturgical guidance: Ingrid Berger Myhre
Lighting and technical support: Edwin van Steenbergen, Quintus Visser | Special thanks to: Jill Kupers, Jaz Chen Jiaxin, Kristin de Groot | Production: Dansateliers

Credits Gaja Caruso – Crisis of Comfort
Maker, performer: Gaja Caruso | Co-maker, performer: Rosie Reith | Composer: Rik van de Heuvel | Technical producer: Jelle Rebel | Creative producer: Agnese Fiocchi

Speeldata

  • zaterdag 20 april: 20:00

    Double bill: Ashley Ho en Domenik Naue & Gaja Caruso | Moving Futures Festival Theater a/d Rijn – Eve Hopkins Zaal (bovenzaal)Tickets