Politieke partijen

Geplaatst op 14 maart 2017 Door In In het gezin, Jij & de wereld, Vrije tijd, Werk, geld & wonen

De verkiezing voor de Tweede Kamer vindt plaats op 15 maart 2017. Dat is leuk, maar eh… wie doen er ook alweer mee? En hoe ziet hun jongerenafdeling eruit? Om de politieke partijen én hun jongerenorganisaties te leren kennen, geeft Jongin Arnhem je een eerste indruk.

zetel tweede kamer

De Tweede Kamer
De Tweede kamer vormt samen met de Eerste kamer het parlement (ook wel Staten-Generaal genoemd) van Nederland. De Tweede kamer wordt samengesteld door, jáwel de Tweede Kamer verkiezingen. Er zijn tijdens deze verkiezingen 150 zetels te verdelen. Een zetel betekent in feite een stoel en dus een plaats voor iemand om op te zitten. Iemand die in de Tweede Kamer zit, wordt een kamerlid of parlementariër genoemd. Hij of zij vertegenwoordigd in de Tweede Kamer een politieke partij. Kamerleden van dezelfde partij vormen samen een fractie.

Als je een Nederlands paspoort hebt en 18 jaar of ouder bent, dan mag je je stem uitbrengen op één persoon van één politieke partij waarvan jij vindt dat hij of zij een zetel moet krijgen in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer houdt zich bezig met de controle op het regeringsbeleid, de medewetgeving (met de regering en de Eerste Kamer) en zij vertegenwoordigen het volk.

ChristenUnie
De ChristenUnie is een christelijk-sociale politieke partij van orthodox-protestantse aard. Haar opvattingen over politieke vraagstukken zij gebaseerd op het woord van God. Het is hun ambitie om de christelijke waarden te vertalen in normen voor de overheid en de samenleving. Ze wil opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven. Gert-Jan Segers is fractievoorzitter en de ChristenUnie heeft op dit moment 5 zetels in de tweede kamer.

Perspectief is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Zij zetten zich als christelijke jongeren in voor impact in de politiek. Ze willen verandering en vernieuwing.

CDA
De waarden van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) zijn gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Het is een christelijk geïnspireerde partij en wil ook alle vraagstukken vanuit het geloof benaderen. Op dit moment heeft het CDA 13 zetels in de Tweede Kamer. De politiek leider van het CDA is Sybrand van Haersma Buma.

Het CDJA is een jongerenorganisatie voor jongeren die politiek, en in het bijzonder de christendemocratie, interessant vinden. Het CDJA is onafhankelijk maar heeft een hechte band met het CDA.    

D66
De Politieke Partij Democraten 1966, zoals D66 voluit heet, is een hervormingsgezinde sociaalliberale partij. Oftewel, ze gaan er vanuit dat de overheid een taak kan hebben in de bevordering in de vrijheid van de burgers. D66 is voor nieuwe groei en meer vrijheid, in een krachtig Europa, met gezonde overheidsfinanciën en onderwijs als motor. De partij heeft op dit moment 12 zetels in de Tweede Kamer en Alexander Pechtold is de politiek leider.

De Jonge Democraten (JD) zijn weliswaar verbonden met D66, maar denken onafhankelijk. De JD is met ruim 5500 leden een van de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland.

GroenLinks
GroenLinks is een progressieve milieupartij en heeft sinds de oprichting altijd in de landelijk oppositie gezeten. De visie van GroenLinks is dat een groener Nederland beter werkt en sterker staat. Naar eigen zeggen streven ze een groene, sociale en tolerante politiek na. GroenLinks heeft 4 zetels in de Tweede Kamer. De fractievoorzitter is Jesse Klaver.

DWARS is een organisatie voor en door jongeren die zich betrokken voelen bij linkse en groene politiek. Ze noemen zichzelf ook wel het eigenwijze zusje van GroenLinks.                   

PvdA
De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Een fatsoenlijk bestaan en volwaardige deelname aan de samenleving staan centraal bij de partij. Andere belangrijke standpunten zijn gelijke kansen en spreiding van macht en inkomens. Het is op dit moment met 36 zetels de tweede grootste partij van de Tweede Kamer. De fractievoorzitter van de partij is Diederik Samsom.

De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) is de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie, die verbonden is aan de Partij van de Arbeid. De Jonge Socialisten willen in eerste instantie jonge mensen voor politiek interesseren en ze stimuleren om zich een zelfstandige en kritische mening te vormen over onderwerpen die met politiek te maken hebben.

PVV
De Partij voor de Vrijheid (PVV) is de derde grootste partij in de Tweede Kamer. De PVV heeft momenteel 12 zetels. De PVV is een jonge partij, het werd in 2006 geregistreerd bij de Kiesraad. Oprichter, lijsttrekker, fractieleider en partijvoorzitter is Geert Wilders.

De PVV combineert rechtse standpunten met linkse standpunten. Een belangrijk standpunt van de PVV is dat Nederland de EU moet verlaten. Daarnaast keren zij zich tegen het steeds grotere aandeel van allochtonen in de samenleving, omdat dit volgens de PVV leidt tot “steeds meer hoofddoekjes, steeds meer islam, steeds meer criminaliteit en verpaupering”.

De PVV heeft zover bekend geen jongerenorganisatie.                     

SP
De Socialistische Partij (SP). De SP wil een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit vooropstaan. Daarmee bedoelen ze dat het recht op werk, fatsoenlijk inkomen, goed/gratis onderwijs en goede gezondheidszorg standaard moet zijn. De SP heeft 15 zetels in de Tweede Kamer. Emile Roemer is de partijleider.

De jongerenorganisatie van SP is ROOD. Zij noemen zichzelf `jong in de SP´ en hebben dezelfde standpunten als de SP. Dat betekent dat ROOD-leden ook lid moeten zijn van de SP. ROOD gaat samen de strijd aan tegen onrecht, democratie en asociale plannen.                   

VVD
De Volkspartij voor Vrijheid en Domocratie (VVD) maakt zich naar eigen zeggen sterk voor veiligheid, werk en ondernemende mensen. Ze vindt individuele vrijheid heel belangrijk en dat de staat zich niet moet bemoeien met individuele vrijheden van burgers. Overheid moet wel voor veiligheid zorgen. De VVD is op dit moment met 40 zetels de grootste partij in de Tweede Kamer. Daarin levert de VVD zeven ministers, waaronder premier Rutte. De voorzitter van de VVD is Halbe Zijlstra. De lijsttrekker is Mark Rutte.

De JOVD is de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Het is een liberale politieke jongerenorganisatie en bestaat al sinds 1949. Sinds het jaar 2000 zijn ze officieel verbonden aan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In politiek opzicht is de JOVD echter volledig onafhankelijk, wat betekent dat zij hun eigen standpunten mogen bepalen.

Andere politieke partijen
We hebben net de grootste politieke partijen in de Tweede kamer genoemd. Maar we hebben er nog meer die een aantal zetels hebben, of nieuwe zijn en in maart voor het eerst mee doen met de Tweede Kamer verkiezing:

 • Partij voor de Dieren. Deze partij wil het dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Zij hebben twee zetels in de Tweede kamer.
 • 50PLUS. De naam zegt het al, deze partij richt zich op de belangen van 50-plussers. Deze partij heeft nu één zetel.
 • SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij). Dit is een christelijke politieke partij die zich laat leiden volgens de Bijbelse normen.  Ze zijn in de Tweede kamer vertegenwoordigd met drie zetels.
 • VoorNederland (VNL). Dit is een nieuwe partij die in maart voor het eerst mee doet met de verkiezing van de Tweede kamer. Ze presenteren zich als een klassiek-liberale partij. Ze willen Meer vrijheid, meer welvaart en meer veiligheid.
 • Vrijzinnige Partij. Is ook een nieuwe partij die in maart een zetel wil bemachtigen in de Tweede kamer. Zij vinden het belangrijk dan mensen zich kunnen ontplooien en pleiten voor goede basisvoorzieningen zoals openbaar vervoer en onderwijs.
 • DENK. Deze partij is nieuw en heeft nog geen zetels. In maart willen ze hier verandering in brengen. DENK wil meer balans in Nederland waarbij het individu wordt gerespecteerd.
 • Ondernemerspartij. Dit is een partij die opgericht is voor -en door ondernemers. De Ondernemerspartij houdt zich niet bezig met religie, politieke overtuigingen of gedachtegoed. In plaats daarvan gebruiken zij ervaringen uit de praktijk om hun standpunten te bepalen. Deze partij richt zich voornamelijk op het MKB en de ZZP’er.
 • Piratenpartij. Zelf geven zij aan dat deze naam niet gekozen is, maar gegeven door de content industrie. De geuzennaam ”piraten” beviel goed en zodoende werd de allereerste Piratenpartij opgericht in Zweden. Inmiddels bestaat deze partij in 60 verschillende landen. Bij de Piratenpartij staat de vrijheid van de burger centraal. De standpunten geven specifiek aan hoe de burger zijn eigen vrijheid dient terug te krijgen en hoe de overheid open en overzichtelijk te werk hoort te gaan.
 • Nieuwe Wegen. Volgens deze partij is het tijd voor Nederland om een nieuwe weg te bewandelen. De burger moet meer krijgen dan een flexcontract of parttime baan vinden zij. Verder willen zij grenzen stellen aan immigratie, illegaliteit en de inbreuk op de normen en waarden die in Nederland gelden.
 • Forum Voor Democratie (FVD). Het belangrijkste agendapunt van deze partij is het bestrijden van de ”kartelpartijen”. Hiermee worden de grote partijen die regeren in Nederland beschreven als een kartel. Deze partijen hebben circa 10.000 leden die in de bestuurlijke functie zitten en volgens de FVD het tegenovergestelde uitvoeren van wat de burger wilt.
 • De Burger Beweging. Deze partij wilt vooral de burgers beschermen door alle levensbehoeften betaalbaarder te maken.
 • Artikel1. Na de breuk tussen Sylvana Simons en haar partij DENK besloot ze haar eigen partij op te richten. De partij richt zich op Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet waarin staat beschreven dat iedere burger in ons land gelijk is.
 • NietStemmers. Voor de 25% die tijdens de verkiezing niet stemt is er ook een partij. NietStemmers vinden dat de politieke partijen die doen alsof mensen die niet stemmen er niet zijn geconfronteerd moeten worden met het feit dat ze wel bestaan. Veel burgers hebben geen vertrouwen meer in de politiek en stemmen daardoor niet. Voor hen is dit misschien wel de ideale partij.

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,