Open call VIER x VIER #2

Geplaatst op 16 maart 2024 Door In Talenten, Theater & dans

In 2023 ging de eerste editie van VIER x VIER van start, een dansproject van Theater a/d Rijn waarin vier opkomende makers vier nieuwe performances maakten voor een jonge generatie publiek (14+). In september 2024 gaat een nieuwe editie van start en hiervoor zijn we op zoek naar vier nieuwe makers. Vanuit uiteenlopende genres en bewegingstalen zoeken we in VIER x VIER naar nieuwe, eigentijdse vormen van dans en choreografie. 

 
Open Call vier x vier

Wat ga je doen?
Binnen VIER x VIER duik je als choreograaf met drie andere makers een maand lang de studio in waar uitwisseling, onderzoek en nieuwe werkontwikkeling centraal staan. Je gaat aan de slag met het maken van een kort werk (+/-15 minuten). Alle vier de werken samen vormen een avondvullend programma.

Vanaf 28 augustus ga je de studio van Theater a/d Rijn in. De première is op 26 september en in het voorjaar van 2025 gaat VIER x VIER op tournee.
In mei 2024 vindt alvast de kennismaking plaats en werk je middels een fotoshoot mee aan het campagnebeeld.

Meld je aan als je:

  • binnen de discipline dans & beweging werkt, in welke vorm dan ook, inclusief en verder reikend dan moderne en postmoderne dans. (Denk aan: traditionele en hedendaagse dans, hiphop, house, vogue, ballroom, streetdance, mime, circus, fysiek theater of choreografische cross-overs met architectuur, object, taal en geluid);
  • ervaring hebt met het choreograferen en presenteren van minimaal één kort stuk van ongeveer 10 minuten;
  • geïnspireerd raakt door het parallel werken met andere kunstenaars, zin hebt om regelmatig samen te komen, je proces te bespreken, onderzoek te delen en kennis uit te wisselen vanuit je artistieke praktijk;
  • beschikbaar bent voor een kennismaking en kick-off in mei 2024, voor repetities eind augustus en geheel september 2024;
  • de energie van een nieuwe generatie voelt.

Je kunt je via het aanmeldformulier aanmelden tot 1 april 2024. Tot die tijd heb je nog de mogelijkheid je reactie in het formulier aan te passen. Daarna bekijkt het artistieke team van Theater a/d Rijn alle aanmeldingen en wordt halverwege april de selectie bekendgemaakt. Je hoort dan ook zo snel mogelijk van ons en we stellen je geduld in de tussentijd op prijs.

Het gaat in VIER x VIER om een betaalde opdracht, vergoed volgens cao Toneel en Dans.


Open call VIER x VIER [EN]

In 2023 the first edition of VIER x VIER started, a dance project by Theater a/d Rijn in which four emerging makers created four new performances for a young generation audience (14+). A new edition of this adventurous showcase will start in September 2024 and we are looking for four new makers. In VIER x VIER we search for new, contemporary forms of dance and choreography from various genres and movement languages.

What are you going to do?

Within VIER x VIER you, as a choreographer, enter the studio with three other makers for a month. Exchange, research and developing new work are central. You will be creating a short work (+/-15 minutes) and all four works together form an evening-filling program.

From August 28 you will enter the studio of Theater a/d Rijn. The premiere is on September 26 and VIER x VIER will go on tour in the spring of 2025.
The introduction and kick-off will take place in May 2024 and you will contribute to the campaign image through a photoshoot.

Sign up if you:

  • work within the discipline of dance & movement, in whatever form, inclusively and beyond modern and postmodern dance. (Think of: traditional and contemporary dance, hip hop, house, vogue, ballroom, street dance, mime, circus, physical theater or choreographic crossovers with architecture, object, language and sound);
  • have experience in choreographing and presenting at least one short piece of approximately 10 minutes;
  • become inspired by working with other artists, want to meet regularly, discuss your process, share research and exchange knowledge from your artistic practice;
  • are available for an introduction and kick-off in May 2024, for rehearsals at the end of August and throughout September 2024;
  • feel the energy of a new generation.

You can register via the registration form until April 1, 2024. You can edit your response in the form until the closing of the deadline. The artistic team of Theater a/d Rijn will then review all applications and the selection will be announced in mid-April. You will hear from us as soon as possible and we appreciate your patience during the deliberation process.

FOUR x FOUR is a paid assignment, reimbursed in accordance with the Collective Labor Agreement ‘Toneel en Dans’.

Tags : ,