Identificatieplicht

Geplaatst op 24 februari 2016 Door In Geweld & Criminaliteit, Hulp & Info, Jij & de wereld

Iedereen moet vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs aan de politie kunnen tonen als zij daarom vragen. Ook andere ambtenaren die toezicht houden op de naleving van wetten kunnen vragen om een geldig identiteitsbewijs.

Soorten documenten
Er zijn vier soorten documenten die gelden als identiteitsbewijs: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, id-kaart of paspoort uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument. Je rijbewijs is wel een identiteitsbewijs maar kan je niet altijd gebruiken omdat er geen gegevens opstaan over je verblijfsstatus en nationaliteit. Je rijbewijs kan je niet gebruiken als identiteitsbewijs bij de Belastingdienst, uitkeringsaanvraag, indiensttreding bij een nieuwe werkgever, binnenlands vreemdelingentoezicht en bij inschrijving voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.

Je kan je dus niet identificeren met bijvoorbeeld je pinpas, zorgverzekeringspas, bromfietscertificaat, ov-kaart of een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Toonplicht
Je bent verplicht om een identiteitsbewijs te tonen wanneer de politie daarom vraagt en zij daartoe reden hebben. Dit betekent dat de politie alleen met een goede reden jou mag aanhouden om je identificatie te controleren. Dat kan zijn wanneer je een strafbaar feit hebt gepleegd of betrokken bent bij een verkeersongeluk.

Ook particuliere beveiligers, portiers en uitsmijters mogen om een identiteitsbewijs vragen wanneer jij je in hun pand of op hun terrein bevind. Als je dat niet wilt, dan mogen zij jou de toegang weigeren.

Conducteurs van de NS of andere openbaar vervoersorganisaties (trein, tram, bus) mogen personen die zwartrijden (zonder geldig vervoersbewijs) vragen om hun identiteitsbewijs.

Als je het niet eens bent over het optreden van de politieambtenaar, toezichthouder of conducteur dan mag je hen vragen om zich te legitimeren. Je kan dan een klacht indienen over de manier waarop of waarom zij jou om een legitimatiebewijs vroegen. De klacht dien je in bij het regiokorps waar de politieagent in dienst is.

Identificatieplicht weigeren
Als je geen identiteitsbewijs wilt of kunt laten zien wanneer daar om gevraagd wordt door de politie of een toezichthouder, dan kan je worden meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt je identiteit onderzocht en je kan een boete krijgen. Je kan geen bezwaar maken tegen deze boete.

Identiteitsbewijs kwijt
Als je je identiteitsbewijs kwijt bent moet je aangifte doen bij de politie. Je krijgt dan een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal dat ze hebben gemaakt en deze heb je nodig om een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen bij de gemeente. Kijk hier waar het dichtstbijzijnde politiebureau is.

Om een nieuw paspoort of identiteitskaart aan te vragen bij Gemeente Arnhem dien je een afspraak te maken met het Klant Contact Centrum.

Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie over de identificatieplicht en identificatiebewijzen.

Loesje identificatie

Tags : , , , , , , , , ,

Reacties