Update Wijkteams Arnhem omtrent maatregelen rondom coronavirus

Update maandag 16 maart, 08.09 uur
Zoals bekend zijn scholen en opvanglocaties in heel Nederland gesloten per maandag 16 maart. Dit heeft ook gevolgen voor het leerlingenvervoer. Avan zal vanaf deze datum het leerlingenvervoer voor Arnhem voorlopig niet uitvoeren. In sommige gevallen kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden, het gaat hier dan om gezinnen waarbij beide ouders werkzaam zijn in vitale beroepen (o.a. zorg, politie, brandweer). Als dit het geval is kunt u contact opnemen met uw wijkcoach of met het algemene nummer van de sociale wijkteams via 088-2260000. Mocht deze regeling op u van toepassing zijn, dan zal het leerlingenvervoer op zijn vroegst per dinsdag 17 maart worden geregeld. De meeste scholen verzorgen waarschijnlijk ook pas vanaf 17 maart de opvang.

 
Update donderdag 12 maart, 19.30 uur
Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland neemt toe. Omdat onze wijkcoaches veel in contact zijn met kwetsbare groepen inwoners nemen wij maatregelen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Onze locaties en inloopspreekuren zijn voorlopig gesloten. ALLE afspraken handelen wij telefonisch en per email af. Ook de afspraken die oorspronkelijk al bij u thuis gepland zijn. Onze coaches zullen hiervoor zelf contact met u opnemen. Heeft u al een coach? Dan kunt u deze gewoon telefonisch of per email bereiken voor het maken van een afspraak. Heeft u nog geen coach en wilt u een afspraak maken? Plan dan online een afspraak in of neem contact op met het serviceteam via 088-226 00 00.


Als je zorgen, vragen of problemen hebt, kan je in Arnhem terecht bij het wijkteam. Lees hier wat een wijkteam precies is en wat zij voor jou kunnen betekenen.

Wijkteams Arnhem

Wat is een wijkteam?
In Arnhem zijn acht wijkteams actief met ervaren coaches. Hier kun je zien hoe de wijkteams over Arnhem verdeeld zijn.

De sociale wijkteams zijn er voor volwassen, jeugd, jongeren, senioren en gezinnen: dus voor alle inwoners van Arnhem. De wijkteams geven onder andere ondersteuning en advies rondom zorg, opvoeding, gezondheid en werk en inkomen.

Met welke zaken kunnen jongeren terecht bij de wijkteams in Arnhem?
Loop je tegen zaken aan waar je met behulp van je ouders, vrienden, jongerenwerker of mentor niet uitkomt? Dan kun je het wijkteam inschakelen. De wijkteams in Arnhem kun je voor veel verschillende zaken benaderen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Problemen op school of binnen je thuissituatie
 • Je zit niet lekker in je vel
 • Je hebt schulden of verwacht in de schulden te komen
 • Je bent verslaafd
 • Je wilt het huis uit
 • Je bent chronisch ziek en hebt meer ondersteuning nodig
 • Je voelt je eenzaam
 • Je bent op zoek naar dagbesteding
 • Je hebt geestelijke gezondheidszorg nodig
 • Je wilt vrijwilligerswerk gaan doen
 • Je hebt vragen rondom werk of financiën
 • Je hebt meerdere problemen

Dit is slechts een kort lijstje van de zaken waar je het wijkteam voor kunt benaderen. Twijfel je of je vraag geschikt is voor het wijkteam? Neem gerust contact op met jouw wijkteam. Zij helpen je graag verder.

Een afspraak maken met een wijkteam in Arnhem
Als je een afspraak wilt maken met een coach uit je wijkteam dan kun je bellen naar 088-2260000 of online een afspraak maken. Ook kan een jongerenwerker, huisarts of je vertrouwenspersoon of mentor op school je in contact brengen met het wijkteam.

De eerste afspraak met het wijkteam in Arnhem
De eerste afspraak met een wijkteam in Arnhem bestaat uit een bezoek aan huis of een bezoek op locatie, bijvoorbeeld op het kantoor van het wijkteam of op je school. Wanneer bijvoorbeeld je thuissituatie niet goed is kun je er dus voor kiezen om deze afspraak juist niet thuis te laten plaatsvinden.

Bij deze eerste afspraak zijn altijd twee coaches van het wijkteam aanwezig. Als je het fijn vindt dan mag je ook iemand waar jij je prettig bij voelt meenemen naar de afspraak. Tijdens de volgende bijeenkomsten krijg je één coach die met jou aan de slag gaat.

Tijdens de eerste afspraak wordt gekeken of je probleem direct opgelost kan worden. Enkele vragen die aan bod komen zijn:

 • Wat gaat goed?
 • Wat zijn je zorgen of probleem/problemen?
 • Heb je al andere vormen van hulp of ondersteuning ingeschakeld?
 • Wat zijn je wensen?

Is jouw probleem niet direct op te lossen? Dan gaat de coach samen met jou aan de slag om een plan te maken.

Hoe ziet zo’n plan eruit?
Het plan maak je dus samen met je coach. De coach maakt hiervoor een digitaal dossier ‘Mijn Plan/Ons Plan’ aan. Jij krijgt ook online toegang tot je dossier.

In het plan staan jouw wensen en doelen centraal. Je hebt altijd zelf de controle over dit plan, het is jouw ‘hulpvraag’. Samen wordt er gekeken wie of wat jou kan helpen en wordt jouw tempo gevolgd. Hulp vragen doe je vrijwillig, dus je kunt ook kiezen om het traject stop te zetten.

16 jaar of ouder?
Als je 16 of ouder bent dan mag je zelf hulp inschakelen van het wijkteam. Je mag vanaf deze leeftijd ook helemaal zelf bepalen welke informatie er vanuit de wijkteams naar bijvoorbeeld je ouders / verzorgers gaat. In bepaalde gevallen en situaties beslist het wijkteam in overleg met je om andere partijen ook te informeren. Soms is het delen van informatie namelijk wettelijk verplicht. Denk hierbij aan situaties waarin er sprake is van misbruik, mishandeling of direct gevaar voor jou en/of je omgeving. Het wijkteam zal altijd met je overleggen welke partijen bepaalde informatie ontvangen.

Jonger dan 16?
Wanneer je jonger bent dan 16 jaar dan kun je natuurlijk ook ondersteuning van het wijkteam vragen. In veel gevallen wordt informatie over je ondersteuning ook aan je ouders/verzorgers doorgegeven, maar het wijkteam overlegt dit altijd goed met je en handelt in jouw belang.

Hoe zit het met mijn privacy?
Om je de juiste ondersteuning te kunnen bieden is het natuurlijk belangrijk dat je coach jouw situatie goed kent. Daarom bewaart je coach in bepaalde gevallen privacygevoelige informatie van jou in een dossier.

Je coach vraagt je altijd om toestemming en geeft ook duidelijk aan met wie bepaalde informatie gedeeld wordt. Alle medewerkers van het wijkteam die met privacygevoelige informatie omgaan hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen dat soort informatie dus niet zonder jouw toestemming met anderen delen. 

Meer informatie kun je vinden op de website www.wijkteamsarnhem.nl.

De wijkteams in Arnhem zijn ook actief op Facebook en Instagram.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de Arnhemse wijkteams.

Beeld: Daniel Stark via Flickr

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reacties